x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKOS23 Organisaatio, hallinto ja johtaminen 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ja ymmärtää korkeakouluorganisaation ja sen yksiköiden johtamista ja kehittämistä koskevia teorioita ja ajattelumalleja sekä osaa yhdistää ja soveltaa niitä käytännön erilaisiin ja uusiin kehittämistilanteisiin.

Opettajat

Anu Lyytinen, Vastaava opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

Luento-opetus 18 tuntia
Luennot
To 6.11.2014 klo 12.15-17.45, Päätalo C8
Pe 7.11.2014 klo 9.15-14.45, Päätalo C8
To 11.12.2014 klo 12.15-17.45, Päätalo C8
Seminaari 6 tuntia
Seminaari
Pe 12.12.2014 klo 10.15-15.45, Pinni A4014 ja A5025

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Huom! Opiskelija voi osallistua HALKOS23-opintojaksolle suoritettuaan HALKOS22-opintojakson.

KOHA-opintoihin on erillinen haku.