x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALYAS13 Tutkimus ja teoria 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden maisteriopinnot
Ympäristön ja alueiden politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija perehtyy tutkimuksen ja teorian erilaisiin muotoihin ja tutustuu teorian tuottamiseen käytännössä. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää näkökulman keskeisen merkityksen tutkimusprosessissa ja osaa muodostaa tutkimuksen näkökulman itsenäisesti. Kurssi tarjoaa myös valmiuksia tiedon analyysiin ja tutkimustiedon kriittiseen lukutaitoon. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee tutkimuksen metodologisten suuntausten ominaispiirteet ja niiden väliset jännitteet. Hän tunnistaa tutkimuksesta sen metodologiset lähtökohdat rajoituksineen ja kykenee tämän perusteella arvioimaan tutkimustiedon pätevyyttä. Lisäksi opiskelija ymmärtää kurssin suoritettuaan miten tutkimuksen yhteiskunnalliset sidokset rakentuvat ja hän osaa soveltaa tiedon tuottamisen poliittisia ja eettisiä ehtoja sekä omassa asiantuntijatyössään että arvioidessaan muiden tuottamaa tietoa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jouni Häkli, Vastaava opettaja

Opetus

14.1.2015 – 12.3.2015
Luento-opetus 12 tuntia
luennot
Ke 14.1.2015 - 11.3.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni B4117
Seminaari 12 tuntia
seminaari
To 15.1.2015 - 12.3.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni B3111
Poikkeukset:
29.1.2015 klo 12 –14 , Pinni A3107

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Oppimispäiväkirjaa arvioidaan erityisesti huomioiden opiskelijan kyky luennolla esitettyjen asioiden pohdintaan ja kommentointiin, ei luennon asioiden toistamiseen. Päiväkirjan tavoitteena on kehittää kriittistä ajattelua, kykyä erottaa olennainen epäolennaisesta ja kykyä esittää ajatuksia.