x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALYAA12 Ekososiaalinen dynamiikka 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Ympäristön ja alueiden politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva biosfäärin elinvoimaa ylläpitävistä prosesseista kaikilla olennaisilla mittakaavatasoilla sekä siitä, miten inhimillinen toimeentulo riippuu biosfääristä. Kurssin tuloksena oppii ymmärtämään muutosprosesseja yhteiskunnassa ja luonnossa käyttäen apunaan dynaamista ajattelutapaa sekä dynamiikan peruskäsitteistöä, jonka hallitseminen ei edellytä teknis-matemaattisia erityistaitoja. Opiskelijat oppivat käyttämään analogioita ajattelun apuvälineenä jäsentäessään yhteiskunnassa ja muussa luonnossa ilmenevien muutosprosessien keskinäisiä suhteita.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille voi ilmoittautua NettiOpsussa tai paikan päällä kurssin alkaessa (Huom! Ei koske avoimen yliopiston opiskelijoita).

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Pekka Jokinen, Vastaava opettaja

Opetus

11.9.2014 – 23.10.2014
Luento-opetus 14 tuntia
Luennot
To 11.9.2014 - 23.10.2014 viikoittain klo 10-12, LS A2a
Ryhmätyöskentely 14 tuntia