x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJTA05 Tuloksellisuuden arviointi julkisessa toiminnassa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkisen toiminnan ja toimintapolitiikkojen tuloksellisuuden ja vaikutusten arviointiin liittyvät käsitteet, teoriat ja periaatteet. Opiskelijalla on käsitys siitä, miten julkisen toiminnan tuloksellisuuden arviointi ja mittaus vaikuttavat julkisen toimintapolitiikan, julkisorganisaation ja julkisjohtajan toimintaan. Opiskelija osaa analysoida alueellista ja paikallista kehitystä, liikkumista ja liikennettä sekä paikallisen ja kansallisen politiikan tehtäviä ja keinoja. Opiskelija tuntee paikallistalouden näkökulmat ja niiden merkitykset toiminnan tuloksellisuuden arvioinnissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Petri Virtanen, Vastaava opettaja
petri.virtanen[ät]uta.fi

Opetus

7.1.2015 – 4.3.2015
Luento-opetus
Ke 7.1.2015 - 4.3.2015 viikoittain klo 10-14, Pinni A1081
Poikkeukset:
18.2.2015 klo 10 –14 , Huom! Ei opetusta
Ke 18.3.2015 klo 10-12, Pinni A1081, 2. Tentti
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

kirjallinen tentti

Oppimateriaalit

1. McDavid, James C. & Hawthorn, Laura R. L. 2006. Program Evaluation & Performance Measurement – An Introduction to Practice. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc.

Tai vaihtoehtoisesti:

Virtanen Petri 2007. Arviointi: arviointitiedon luonne, tuottaminen ja hyödyntäminen. Helsinki: Edita.

2. Meklin, Pentti, Rajala, Tuija, Sinervo, Lotta-Maria & Vakkuri, Jarmo 2009. Kunta hyvinvointipalvelujen järjestäjänä. Rajallisten voimavarojen tehokkaan hallinnan ongelma. Teoksessa Karppi, IIari & Sinervo, Lotta-Maria (toim.) Governance – Uuden hallintatavan jäsentyminen. Tampere: Tampereen yliopisto, Hallintotieteiden keskus, s. 237–274.