x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJTA04 Valvonta ja tarkastus julkisessa taloudessa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkinen talousjohtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee valtiontalouden ja kuntatalouden valvonnan tehtäviä, prosesseja, menettelytapoja ja instituutioita. Opiskelija ymmärtää tilintarkastuksen ja tuloksellisuustarkastuksen väliset vuorovaikutussuhteet, julkishallinnon tilintarkastuksen prosessit, valtion ja kunnan tuloksellisuusarvioinnin pääpiirteet sekä osaa arvioida organisaation sisäistä valvontaa ja johtamis- ja hallintotapaa.

Yleiskuvaus

Opintojakson aikana perehdytään valtiontalouden valvonnan toimintaan sekä tutustutaan kuntatalouden tarkastuksen ja arvioinnin järjestelmään. Opintojaksolla perehdytään valtion ja kuntien sisäiseen valvontaan ja tarkastukseen, tuloksellisuuden arviointiin, lakisääteiseen JHTT-tarkastukseen sekä tarkastuslautakunnan arviointityöhön kuntaorganisaatiossa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tomi Rajala, Vastaava opettaja
tomi.rajala[ät]uta.fi

Opetus

16.3.2015 – 22.4.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 16.3.2015 - 20.4.2015 viikoittain klo 12.00-14.00, Pinni B 1100
Ke 18.3.2015 - 22.4.2015 viikoittain klo 12.00-14.00, Päätalo ls D10b

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

kirjallinen tentti

Oppimateriaalit

1. Vakkuri, Jarmo, Oulasvirta, Lasse, Wacker, Jani & Kivimäki, Riikka (toim.) 2011. Tarkastus ja arviointi julkisen ja yksityisen rajapinnassa. Tampere: Tampere University Press. E-aineisto.

2. Heiskanen, Johanna, Kihn, Lili-Anne & Näsi, Salme (toim.) 2009. Näkökulmia laskentatoimeen ja tilintarkastukseen. Tampere: Tampere University Press. E-aineisto.

3. Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry 2006. Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa. Helsinki: Edita. E-aineisto.

4. Luennoitsijan ilmoittama muu materiaali.