x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJTA03 Julkisen talousjohtamisen informaatio 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkinen talousjohtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee julkisen talouden informaatiojärjestelmien perusteet ja näiden yhteyden muihin yhteiskunnan talouden ohjauksen järjestelmiin. Hän tuntee keskeiset talouden hallinnan seurantajärjestelmät ja niiden teoreettisen taustan sekä hahmottaa järjestelmien tuottaman informaation osana julkista talousjohtamista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tomi Rajala, Vastaava opettaja
tomi.rajala[ät]uta.fi

Opetus

9.1.2015 – 3.3.2015
Luento-opetus 32 tuntia
Pe 9.1.2015 - 27.2.2015 viikoittain klo 12.15-14.00, Päätalo ls D10b
Ti 13.1.2015 - 3.3.2015 viikoittain klo 12.15-14.00, D 10b
Poikkeukset:
20.1.2015 klo 12.15 –14.00 , Linna ML 50, Sap-luento
23.1.2015 klo 12.15 –14.00 , Linna ML 51, Sap-luento
27.1.2015 klo 12.15 –14.00 , Pinni B 1100, Luento
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

kirjallinen tentti

suullinen tentti

Oppimateriaalit

1. Bergmann, Andreas 2009. Public Sector Financial Management. Financial Times, Prentice Hall. Luku 4. E-aineisto.

2. Miller, Peter & Rose, Nikolas 2010. Miten meitä hallitaan. Tampere: Vastapaino. Luvut 1–4.

3. Luennoitsijan ilmoittama muu materiaali.