x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJTA02 Talouden suunnittelu ja päätöksenteko julkisorganisaatioissa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkisyhteisöjen suunnittelun, päätöksenteon ja valvonnan syklin lähtökohdat ja perusperiaatteet. Hän hallitsee budjetoinnin peruskäsitteet ja -teoriat. Opiskelija ymmärtää budjetointiteorioita, budjetoinnin tutkimussuuntauksia, budjetointia koskevia normistoja, periaatteita ja käytännön sovelluksia sekä ymmärtää budjetointiprosessin eri vaiheet.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Lasse Oulasvirta, Vastaava opettaja

Opetus

28.10.2014 – 4.12.2014
Luento-opetus
Ti 28.10.2014 - 4.11.2014 viikoittain klo 10-12, Päätalo Juhlasali
Poikkeukset:
11.11.2014 klo 10 –12 , Päätalo D10a
18.11.2014 klo 10 –12 , Linna K103
25.11.2014 klo 10 –12 , Linna K103
2.12.2014 klo 10 –12 , Päätalo D10a
To 30.10.2014 - 4.12.2014 viikoittain klo 10-12, Päätalo D10a
Itsenäinen työskentely
Lukupiiri

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

kirjallinen tentti

harjoitustyö(t)