x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJTS06 Tuloksellisuuden arvioinnin teoria ja tutkimus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkisen organisaatiotalouden teoreettiset käsitteet sekä kykenee jäsentämään ja hyödyntämään alueen kansainvälisen tieteellisen tutkimuksen lähestymistapoja ja tutkimustraditioita. Opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten arvioinnin roolin ja periaatteet taloudellisessa päätöksenteossa. Opiskelija tuntee kustannus-hyöty- ja kustannus-vaikuttavuusanalyysin lähestymistavat sekä tietää vaikutusten mittaamisen keskeiset teoriat ja käsitteet.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jarmo Vakkuri, Vastaava opettaja
jarmo.vakkuri[ät]uta.fi

Opetus

29.10.2014 – 5.12.2014
Luento-opetus
Ke 29.10.2014 - 26.11.2014 viikoittain klo 12-14, Pinni A3111
Poikkeukset:
3.12.2014 klo 12 –14 , Pinni A 1081
Pe 31.10.2014 - 5.12.2014 viikoittain klo 12-14, Pinni A3111
Poikkeukset:
13.11.2014 klo 14 –16 , PinniA 3111, 14.11.2014 luento peruttu
Ryhmätyöskentely
Seminaari

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

essee

harjoitustyö(t)