x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJTS01 Tilinpäätösinformaation tulkinta julkisessa hallinnossa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen ymmärrys julkisyhteisöjen toiminnan taloudellisesta analysoinnista ja alan tutkimuksesta. Opiskelija osaa laatia mittareita ja arvioida niiden toimivuutta. Hän ymmärtää tunnuslukujen monitulkintaisuutta. Opiskelija tuntee julkisyhteisöjen tilinpäätösinformaation ja osaa tulkita tilinpäätökseen perustuvien tunnuslukujen pohjalta julkisyhteisöjen taloudellista tulosta ja asemaa. Opiskelija osaa arvioida julkisyhteisöjen toiminnan taloutta ja talouden tasapainoa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Pasi Leppänen, Vastaava opettaja
Kristiina Engblom-Pelkkala, Vastaava opettaja
kristiina.engblom-pelkkala[ät]uta.fi

Opetus

18.3.2015 – 27.5.2015
Luento-opetus
Ke 18.3.2015 - 22.4.2015 viikoittain klo 16-18, Pinni A ls 3111
Poikkeukset:
8.4.2015 , Huom! Ei opetusta
15.4.2015 klo 16 –18 , Pinni B ls 4113, Huom! Tila
Pe 20.3.2015 - 27.3.2015 viikoittain klo 14-16, Pinni A ls 3111
Poikkeukset:
10.4.2015 , Huom! Ei opetusta
17.4.2015 klo 14 –16 , Pinni B ls 3117
Itsenäinen työskentely
Seminaari
Ma 18.5.2015 klo 15-18, Päätalo ls A32
Ke 20.5.2015 klo 14-18, Päätalo ls A32

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

seminaarityöskentely

harjoitustyö(t)

esseet