x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUS11 Hallinto-oikeuden syventävä jakso 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on aiempaa laaja-alaisempi kuva hallinto-oikeuden ja sitä koskevan tutkimuksen nykytilasta sekä ajankohtaisista haasteista. Hän tuntee hallinto-oikeudellisen tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat ja erilaiset suuntaukset. Hänellä on hyvät valmiudet laatia pro gradu -tutkielma hallinto-oikeuden alalta.

Yleiskuvaus

Lukuvuonna 2014-2015 toteutetaan yhteinen valtiosääntöoikeuden ja hallinto-oikeuden syventävä jakso, jolla käsitellään hallinto-oikeuden ja valtiosäänntöoikeuden vuorovaikutusta kansallisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla.

Kurssi koostuu johdantoluennoista, kirjallisuudesta (n. 500 s.) ja opiskelijoiden kolmen hengen pienryhmissä aloituskokouksessa sovittavista aiheista laatimista pienoistutkielmista, jotka käsitellään kurssin lopuksi seminaari-istunnoissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jaksolle ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumalla valtiosääntöoikeuden syventävälle jaksolle 1.9.2014 mennessä.

Jos haluat suorittaa hallinto-oikeuden syventävän jakson kokonaisuudessaan kirjallisuustentillä, se on syyslukukaudella mahdollista yleisinä tenttipäivinä 21.10. ja 16.12.2014 (tentteihin ilmoittauduttava). Sovi tässä tapauksessa tentittävistä teoksista Jani Wackerin kanssa (jani.wacker@uta.fi, ilmoita pro gradu -tutkielmasi aihepiiri).

Opettajat

professori ma. Jukka Viljanen, Vastaava opettaja
yliopistonlehtori ma. Pauli Rautiainen, Opettaja
dosentti, hallinto-oikeuden ylituomari Veijo Tarukannel, Opettaja
Yliopisto-opettaja Jukka Tuomela, Opettaja

Opetus

8.9.2014 – 9.12.2014
Pienryhmäopetus 18 tuntia
Alkukokoontuminen yhdessä valtiosääntöoikeuden syventävän kanssa
Ma 8.9.2014 klo 14.15-17, Pinni A 3111
Luennot yhdessä Valtiosääntöoikeuden syventävän kanssa
Ma 15.9.2014 - 29.9.2014 viikoittain klo 13.15-17, Pinni A 3111, 15.9.Viljanen, 22.9. Rautiainen 29.9 Tarukannel
Itsenäinen työskentely
Seminaari 12 tuntia
Seminaari marraskuussa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opiskelija voi käyttää kurssin joko valtiosääntöoikeuden tai hallinto-oikeuden syventävän jakson suoritukseksi. Jos opiskelija haluaa suorittaa lukuvuoden 2014-2015 aikana molemmat (eli sekä hallinto-oikeuden että valtiosääntöoikeuden syventävät jaksot) hän suorittaa toisen jaksoista syyslukukaudella kirjatenttinä, josta sovitaan professori Jukka Viljasen (valtiosääntöoikeuden syventävä) tai Jani Wackerin (hallinto-oikeuden syventävän kirjallisuustentti) kanssa.