x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielmalla opiskelija osoittaa perehtyneensä tieteelliseen ajatteluun ja tutkimustyöhön julkisoikeuden alalla. Opiskelija hallitsee tutkielmansa kohteena olevan aihepiirin, siihen liittyvän oikeudellisen problematiikan sekä tarvittavat tutkimusmenetelmät.

Yleiskuvaus

Pro gradu -tutkielma laaditaan graduryhmässä, joka on välitöntä jatkoa seminaarityöskentelylle (ks. opetusohjelman kohta: HALJUS22 Julkisoikeuden tutkimusjakso!). Työskentelyn kesto on kaksi periodia. Graduryhmään osallistuminen edellyttää opiskelijan sitoutumista ryhmän aikatauluihin samoin kuin valmiutta käyttää riittävästi aikaa paitsi ryhmätyöhön myös itsenäiseen työskentelyyn opintojakson aikana.

Ryhmässä opiskelijat jatkavat ryhmän vetäjän johdolla pro gradu -tutkielmiensa laadintaa siitä, mihin ne ovat HALJUS22 -jaksoon kuuluvassa seminaarissa jääneet. Opiskelijat laativat graduihinsa liittyviä kirjallisia esityksiä siten, kuin ryhmässä kulloinkin sovitaan. Esitykset käsitellään ryhmän yhteisissä tapaamisissa. Ryhmätyöskentelyn lopuksi opiskelijat esittelevät ryhmässä valmiin gradunsa tai graduksi tarkoitetun käsikirjoituksensa.

Opettajat

Julkisoikeuden professori (ma.) Jukka Viljanen, Vastaava opettaja
Julkisoikeuden professori (ma.) Jani Wacker, Vastaava opettaja
Julkisoikeuden apulaisprofessori Juha Lavapuro, Vastaava opettaja

Opetus

1.9.2014 – 31.5.2015
Ryhmätyöskentely 30 tuntia
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Syyslukukauden 2014 seminaari on jatkoa kevätlukukaudella 2014 pidetylle Julkisoikeuden tutkimusjaksolle (HALJUS22) (WACKER). Seminaarin aikataulu ilmoitetaan jakson moodlesivulla.

Kevätlukukauden seminaari on jatkoa syyslukukaudella 2014 pidettävälle Julkisoikeuden tutkimusjaksolle (HALJUS22). Julkisoikeuden tutkimusjaksolle syksyllä 2014 muodostetut ryhmät (VILJANEN ja LAVAPURO) jatkavat keväällä 2015 graduseminaaria.