x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVA44 Ihmisoikeudet ja kansainvälinen yhteisö 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ihmisoikeuskäsitteen erilaiset tulkinnat ja näkee mikä merkitys niillä on kansainvälissä suhteissa. Opiskelija osaa analysoida ihmisoikeuskäytäntöjä ja ymmärtää ihmisoikeusproblematiikan merkityksen sekä kansainvälisten suhteiden käsitteellisenä kysymyksenä että ihmisoikeuspolitiikan ja käytäntöjen ilmentymänä.

Yleiskuvaus

Kurssi jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan luentojen ja ryhmätöiden kautta ihmisoikeuksiin liittyvää problematiikkaa erityisesti millaisen paikan ihmisoikeudet saavat kansainvälisten suhteiden eri teoreettisissa lähestymistavoissa. Ihmisoikeuksia ei voi eikä pidä ymmärtää ainoastaan abstraktina poliittisena ideana. Ihmisoikeuksien erilaiset käytännöt ja niiden loukkaukset ilmentävät sitä, miten niitä voidaan kulloinkin toteuttaa.

Kurssin toisessa osassa opiskelijat tutustuvat ihmisoikeustyön kannalta keskeisiin toimijoihin Suomessa ja soveltavat ensimmäisessä osassa oppimaansa. 1) Miten eri toimijat ovat omassa toiminnassaan, omissa käytännöissään toteuttaneet ihmisoikeuksia; 2) Miten eri toimijat toimivat edistääkseen ihmisoikeustilanteen parantumista ja miten siihen voi myötävaikuttaa. Opiskelijat käyvät tutustumassa näihin myöhemmin sovittaviin toimijoihin (informaatio kurssin alussa) ja laativat raportin, jota mahdollisesti voitaisiin myös hyödyntää myöhemmin.

Kurssin kolmannessa osassa, seminaarissa, raportit esitellään ja niistä keskustellaan ja vedetään johtopäätökset.

I osa alk. to 30.10.-4.12.
II osa 5.12.-31.1.
III osa periodina  to ja pe 13-16 5.2.-27.2.

Huom! Edeltävien opintojen vaatimus: POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Sähköpostitse Tarja Sepälle, tarja.seppa@uta.fi, 19.9.2014 mennessä. Kurssille voidaan ottaa enintään 26 opiskelijaa.

Opettajat

Tarja Seppä, Vastaava opettaja
tarja.seppa[ät]uta.fi

Opetus

30.10.2014 – 27.2.2015
Luento-opetus 18 tuntia
To 30.10.2014 - 11.12.2014 viikoittain klo 13-16, Pinni A3107
Ryhmätyöskentely
Seminaari 15 tuntia
To 5.2.2015 klo 13-16, Linna K103
Pe 6.2.2015 - 27.2.2015 viikoittain klo 13-16, Pinni A3107
To 12.2.2015 - 26.2.2015 viikoittain klo 13-16, Pinni A3107

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot