x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKAS13 Kuntien ja alueiden kansainväliset hallintasuhteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Kunta- ja aluejohtaminen
Johtamiskorkeakoulu
Taitotaso globalisaatio, globalization, hallintasuhteet

Osaamistavoitteet

Opintojakson pohjalta opiskelijalla on edellytykset ymmärtää ja analysoida globaalin kehitysdynamiikan ja kansainvälisten hallintasuhteiden merkitystä kuntien ja alueiden kilpailu- ja hyvinvointipolitiikan kannalta. Opiskelija kykenee hahmottamaan hallintasuhteiden globaalia toimijakenttää ja sen toimintalogiikkaa erityisesti kuntien ja alueiden kansainvälisen toiminnan näkökulmasta. Lisäksi opiskelija kykenee muotoilemaan kuntien ja alueiden kehittämis- ja markkinointistrategioita ja soveltamaan niiden työstämisessä teoreettista tutkimustietoa ja kehittämiskonsepteja.

Yleiskuvaus

Opintojakson keskeisenä pyrkimyksenä on hahmottaa globalisaation vaikutusta alueyhteisöjen kehittämiseen ja luoda yleiskuvaa kuntien ja alueiden roolista globaalin hallinnan kentällä. Jaksolla tarkastellaan kuntien ja alueiden kansainvälisiä hallintasuhteita sekä kilpailu- että yhteistyöstrategioiden kannalta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ari-Veikko Anttiroiko, Vastaava opettaja

Opetus

14.1.2015 – 25.2.2015
Luento-opetus 15 tuntia
Luento
Ke 14.1.2015 - 25.2.2015 viikoittain klo 9-12, Linna K108, Tentti 25.2.2015
Ryhmätyöskentely 6 tuntia
Seminaari 6 tuntia
Purkuseminaari
Ke 14.1.2015, Ajankohdasta päätetään luennolla

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luentotentti, seminaariesitelmän laatu sekä aktiivisuus tunnilla ja seminaarissa. Arvosanan perustan määrittää menestys luentotentissä.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan luennolla ja Moodlessa.