x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKAS12 Uudistumisen dynamiikka ja innovaatioajattelu 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Kunta- ja aluejohtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut on perehtynyt alueiden osaamisperustaista kehittämistä koskeviin ydinajatuksiin ja ajankohtaisiin keskusteluteemoihin. Hän tunnistaa tutkimusalan kannalta keskeisiä keskusteluteemoja ja ymmärtää laajasti niiden muotoutumiseen vaikuttavia kehittämisideologisia painotuksia. Hän on sisäistänyt innovaatioprosessien johtamiseen keskeisesti vaikuttavia tekijöitä ja osaa muotoilla kurssilla tehtävän harjoitustyön myötä teoreettisesti perusteltuja, kehittämistyön välineiden valintaa koskevia argumentteja.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Markku Sotarauta, Vastaava opettaja

Opetus

13.1.2015 – 5.5.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ti 13.1.2015 - 5.5.2015 viikoittain klo 10-12, PinniB 3107
Ryhmätyöskentely 10 tuntia
Seminaari 10 tuntia
Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kurssilaiset saavat sähköisen avaimen Moodle-oppimisalustalle, jolta kurssin oppimateriaali on saatavissa.

Lisätiedot

Opintojakson osana tentitään erillsenä kirjatenttinä teos Sotarauta, Markku, Horlings, Ina & Liddle, Joyce (eds.) 2012. Leadership and change in sustainable regional development. London: Routldedge.