x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHPA21 Paikkatieto hallinnan välineenä 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija harjaantuu soveltamaan ja tulkitsemaan paikkatietoja osana erilaisia hallintajärjestelmiä ja päätöksentekoasetelmia sekä yhteiskunnallista suunnittelu- ja arviointitutkimusta. Opiskelija osaa arvioida paikkatietojen hyödyntämiseen tarvittavia resursseja. Kehittää ajattelua, joka auttaa jäsentämään sijainnin ja ilmiöiden välisiä yhteyksiä empiirisesti ja teoreettisesti.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen


Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ville Viljanen, Vastaava opettaja

Opetus

4.9.2014 – 16.10.2014
Harjoitukset
To 4.9.2014 - 16.10.2014 viikoittain klo 9.15-12.00, PinniA 2088, kurssi torstaisin, lisäksi kolme ohjaus- ja seminaarikertaa, joiden ajankohdista sovitaan ensimmäisellä kerralla yhteisesti.
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely