x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKAA13 Kuntapalvelujen johtaminen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu
Taitotaso palvelujen johtaminen

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittaneet ymmärtävät kuntapalvelujen johtamisen haasteita osana toimintaympäristön muutosta ja kykenevät sen pohjalta vastaamaan niihin sekä teorioiden että käytännöllisten ratkaisujen valossa. Opiskelijat saavat edellytykset kuntapalvelujen erittelyyn, arviointiin ja johtamiseen sekä perinteisten että vaihtoehtoisten tuotantomuotojen kannalta. Kurssin suoritettuaan heillä on kyky hyödyntää palvelujen johtamisessa erilaisia systemaattisia viitekehyksiä ja tarkastella palvelujen kehittämistä eri näkökulmista, mukaan lukien ulkoistamis- ja sopimuskäytännöt, palveluinnovaatiot, palvelujen kansainvälistymistrendit ja uudet palvelujärjestelmät ja –alustat.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ei erillistä ilmoittautumista.

Opettajat

Anni Jäntti, Vastaava opettaja

Opetus

17.3.2015 – 28.4.2015
Luento-opetus 20 tuntia
Ti 17.3.2015 - 28.4.2015 viikoittain klo 9-12, D11, Päätalo, (pääsiäisloma 7.4.2015, ei luentoa)
Kirjatentti 3 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Luentomateriaali

Tenttikirjallisuutena Ilona Lundström (2011) Kuntien palveluhankintojen murros. Helsinki: Suomen Kuntaliitto.