x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVS21 Menetelmäharjoituskurssi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii, miten eri yhteiskuntatieteissä käytettävien tutkimusmenetelmien avulla politiikan tutkimukselle ominaisia tutkimusaiheita. Opiskelija saa kokea käytännössä metodivalintojen merkityksen. Opiskelija kykenee arvioimaan erilaisten politiikan tutkimuksen menetelmien ja aineistojen käyttökelpoisuutta ja luotettavuutta. Opiskelija harjaantuu tutkimusprosessiin ja analyyttiseen ajatteluun.

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on menetelmälliset valmiudet pro gradu -tutkielmaan. Opiskelija oppii tuntemaan, miten eri tutkimusmenetelmien kautta voidaan tarkastella kansainvälisten suhteiden tieteenalalle ominaisia teemoja tutkimuskysymyksiä. Kurssilla käytetään hyödyksi myös metodiharjoitusesseetä varten laadittua kirjalistaa.

Yleiskuvaus

Kurssi toteutetaan workshop-muotoisena.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen


Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Hannes Peltonen, Vastaava opettaja
hannes.peltonen[ät]uta.fi

Opetus

8.9.2014 – 9.10.2014
Seminaari 20 tuntia
Ma 8.9.2014 - 6.10.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni B3109
To 11.9.2014 - 9.10.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni B3110

Arviointi

Numerolla 1-5.