x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALYAS99 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden maisteriopinnot
Ympäristön ja alueiden politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Seminaari syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielmansa sekä käymään tutkielmia koskevaa tieteellistä keskustelua. Seminaarin suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella tieteellisen tutkimustehtävän ja esitellä sen vertaisryhmälle. Hänellä on myös kyky perehtyä toisten tekemään tutkimukseen ja kommentoida sitä. Seminaarin yhteydessä laadittava pro gradu –tutkielma osoittaa, että opiskelija osaa soveltaa opintojensa aikana kertyneitä taitoja ohjatussa itsenäisessä tieteellisessä työskentelyssä.

Opettajat

Jouni Häkli, Vastaava opettaja

Opetus

11.9.2014 – 18.12.2014
Seminaari 40 tuntia
Seminaari
To 11.9.2014 - 18.12.2014 viikoittain klo 14-16, Akvaario 3020