x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKAA15 Luova kaupunkikehittäminen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Kunta- ja aluejohtaminen
Johtamiskorkeakoulu
Taitotaso creative city, luova kaupunki

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittaneet ymmärtävät kaupunkikehittämisen problematiikkaa ja siihen liittyviä keskeisiä näkökulmia ja lähestymistapoja ja kykenevät erittelemään ja arvioimaan kaupunkikehittämisen keskustelussa esillä olevia trendejä ja käsitteitä. Lisäksi opiskelija perehtyy kurssilla kehittämisen dynamiikkaan, kaupunkien profilointiin, sidosryhmäsuhteiden huomioonottamiseen ja kansalaisosallistumisen teemoihin.

Yleiskuvaus

Opintojaksolla paneudutaan luovan ja innovatiivisen kaupunkikehittämisen näkökulmiin, käsitteisiin ja haasteisiin. Jakso antaa läpileikkauksen kaupunkiyhdyskuntien kehittämisen problematiikasta ja valmentaa osallistujia kohtaamaan kaupunkikehittämisen haasteita hyödyntämällä innovatiivisia, osallistavia ja integroivia lähestymistapoja kaupunkien kehittämiseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ari-Veikko Anttiroiko, Vastaava opettaja

Opetus

13.1.2015 – 24.2.2015
Luento-opetus 15 tuntia
Luento
Ti 13.1.2015 - 24.2.2015 viikoittain klo 9.15-11.45, LS A3111, Tentti 24.2.2015
Ryhmätyöskentely 6 tuntia
Seminaari 6 tuntia
Purkuseminaari
Ti 13.1.2015, Ajankohdat sovitaan luennolla

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Arviointiin vaikuttavat tentin arvosana, ryhmätyönä tehdyn esitelmän laatu sekä aktiivisuus luennolla ja seminaarissa. Arvosanan perustan muodostaa luentotentistä saatu arvosana.

Oppimateriaalit

Tenttiin valmistautumista tukevasta oheismateriaalista ilmoitetaan Moodlessa ja luennolla.