x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALYAS11 Politiikkaprosessit: käytännöt ja vaikutuskeinot - luennot JA lukupiiri 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Ympäristön ja alueiden politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija tulkitsee politiikkaprosesseja käytäntöinä. Opiskelija tunnistaa monitasohallinnan kompleksisen muodon ja jäsentää sen verkostomaista rakennetta. Opiskelija oppii määrittelemään politiikkaprosessien keskeisiä piirteitä ja tarkastelemaan yhtä ilmiötä useasta eri näkökulmasta käsin. Opiskelija kykenee arvioimaan toimijaryhmien valitsemien vaikutuskeinojen vaikuttavuutta ja analysoida tilannekohtaisesti tehtyjen valintojen strategista luonnetta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille voi ilmoittautua NettiOpsussa tai paikan päällä kurssin alkaessa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Helena Leino, Vastaava opettaja

Opetus

8.9.2014 – 24.10.2014
Luento-opetus 14 tuntia
Luennot
Ma 8.9.2014 - 20.10.2014 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
Lukupiiri
Pe 12.9.2014 - 24.10.2014 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
Lukupiiri 14 tuntia

Lisätiedot

Kurssi suoritetaan osallistumalla luennoille ja lukupiiriin sekä kirjoittamalla essee.