x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKAS11 Paikallinen hallinta 5–10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Kunta- ja aluejohtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
1) tuntee paikallisen hallinnan keskeiset teoriat, periaatteet ja käytännöt,
2) ymmärtää ja pystyy tulkitsemaan kunnallishallinnon muutosta paikallisen hallinnan tarjoamista käsitteistä ja ideoista lähtien,
3) kykenee kriittisesti arvioimaan ja soveltamaan muutoksen hallinnassa tarvittavia käsitteitä ja työkaluja, sekä
4) on saanut valmiuksia johtaa yhteistyösuhteita kuntiin, valtion viranomaisiin, yrityksiin ja kansalaisyhteiskuntaan.

Yleiskuvaus

Perehdyttää paikallisen hallinnan teoriaan ja lähiteorioihin sekä auttaa ymmärtämään kunta- ja aluejohtamista kontekstuaalisena ja vuorovaikutuksellisena prosessina.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Arto Haveri, Vastaava opettaja
atarha[ät]uta.fi

Opetus

29.10.2014 – 10.12.2014
Lukupiiri 20 tuntia
Lukupiirin toteutus
Ke 29.10.2014 - 10.12.2014 viikoittain klo 9.15-12.00, Pinni A 3020
Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Opiskelija osallistuu johdantoluennoille ja seminaariin, jossa esittää arvioinnin artikkelista, toimii session puheenjohtajana ja aktiivisesti osallistuu muiden opiskelijoiden töiden arviointiin ja kehittämiseen.

Oppimateriaalit

1) Tieteelliset artikkelit jotka löytyvät moodle-alustalta

2) Kirjallisuus (5 opintopistettä) tentitään erikseen sähköisissä tenteissä

Local Government Studies  5/2009. Special Issue on New Network Modes of Governance

Perri ym: Towards Holistic Governance. The New Reform Agenda. Palgrave 2002

Klijn, H-E: Governance and Governance Networks in Europe. Public Management Review. Vol 10 Issue 4, 2008.

Lisätiedot

Arto Haveri