x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKAA14 Johdatus aluekehittämiseen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Kunta- ja aluejohtaminen
Johtamiskorkeakoulu
Taitotaso Aluekehitys

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on välineet ymmärtää alueellisen näkökulman julkiselle johtamiselle ja päätöksenteolle asettamat erityishaasteet. Hän tunnistaa keskeisimmät kehittämistyössä tehtäviä valintoja linjaavat teoreettiset näkökulmat sekä erilaisista yhteiskuntapoliittisista arvoista nousevat painotukset. Hän kykenee myös paikantamaan erilaisten teoriasuuntausten tai arvoasetelmien heijastumia julkisessa päätöksenteossa. Opintojakson suorittanut on lisäksi hankkinut valmiudet soveltaa kehittämisnäkökulmasta nousevia erityiskysymyksiä erilaisissa tutkimusasetelmissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen syksyn 2013 (II opetusperiodi) johdatus aluekehittämiseen -kurssille

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ilari Karppi, Vastaava opettaja

Opetus

29.10.2014 – 17.12.2014
Luento-opetus 24 tuntia
luentokakso
Ke 29.10.2014 - 17.12.2014 viikoittain klo 12.15-14.45, Pinni B1096
Poikkeukset:
3.12.2014 klo 12.15 –14.45 , Päätalo ls A1
Kirjatentti
Kirjatentin korvaava lukupiiri

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kurssilaiset saavat sähköisen avaimen Moodle-oppimisalustalle, jolta kurssin oppimateriaali on saatavissa.

Lisätiedot

Kurssin osana tentitään erillisessä kirjallisuuskuulustelussa seuraavat teokset:

1. Pike, Anthony, Rodríguez-Pose, Andrés & Tomaney, John. 2006. Local and regional development. London: Routledge.

2. Hermant-de Callataÿ, Corinne & Svanfeldt, Christian. 2011. Cities of tomorrow. Challenges, visions, ways forward. European Commission, Directorate General for Regional Policy. Luxembourg: EurOP.