x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA32 Hallinto-oikeuden teemajakso/Sosiaalioikeus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietämystään hallinto-oikeudesta perehtymällä ainakin yhden hallinto-oikeuden erityisalan keskeiseen sisältöön ja systematiikkaan

Yleiskuvaus

Hallinto-oikeuden teemajaksona voidaan kevätlukukaudella 2015 suorittaa opintojakso Sosiaalioikeus (5 op) kirjatenttinä sähköisessä tentissä.

Opettajat

Julkisoikeuden professori Raija Huhtanen, Vastaava opettaja

Opetus

Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Sähköisessä tentissä tentitään seuraavat teokset:

1) Tuori - Kotkas: Sosiaalioikeus (WSOYpro 2008) (saatavana myös E-aineistona)

2) Sakslin: Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen Euroopan unionissa. Teoksessa Ojanen - Haapea (toim.): EU-oikeuden perusteita II - aineellisen EU-oikeuden aloja ja ulottuuvuuksia (Edita 2007), s. 295-337

3) Opintojakson moodlesivulla ilmoitettavat säädökset.

Lisätiedot

Jakso käy suoritukseksi myös kohtaan HALJUA52 Kunnallisoikeuden teemajakso