x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUS22 Julkisoikeuden tutkimusjakso (seminaariosio) 15 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida tieteellisesti julkisoikeudellisia ongelmia ja raportoida kirjallisesti analyysin tulokset. Hänellä on hyvät valmiudet laatia pro gradu -tutkielma hallinto-oikeudellisesta, kunnallisoikeudellisesta tai valtiosääntöoikeudellisesta aiheesta.
Opiskelija ymmärtää lainsäädännön roolin yhteiskunnan ohjaamisessa samoin kuin säädösvalmistelun luonteen yhteiskuntapoliittisena suunnitteluna. Hän tuntee lainsäädäntöprosessin, säädösvalmisteluaineiston oikeuslähdeopillisen merkityksen sekä säädöstekniikan perusteet.

Yleiskuvaus

Tutkimusjakso muodostuu seminaarista ja lainvalmistelukurssista.

Lukuvuonna 2014-2015 järjestetään osallistujamäärästä riippuen 2-3 seminaaria, joista kaksi aloittaa 1. periodilla. Kaikkien julkisoikeuden seminaariin lukuvuonna 2014-2015 aikovien tulee ilmoittautua seminaariin nettiopsussa syyslukukauden alussa. Ilmoittautuneille järjestetään ti 9.9.2014 klo 14-16 (Pinni B 3107) yhteinen tapaaminen, johon kaikkien seminaarin aloittavien tulee osallistua. Tapaamisessa päätetään seminaariryhmistä, ryhmiin jakautumisesta sekä (ainakin alustavasti) ryhmien työskentelyaikataulusta.  

Seminaarin kesto on kaksi periodia, ja se linkittyy kiinteästi sitä seuraavan graduryhmän työskentelyyn (ks. opetusohjelma: HALJUS99 Pro gradu -tutkielma!).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kaikkien lukuvuonna 2014-2015 Julkisoikeuden tutkimus-jakson suorittavien on ilmoittauduttava täyttämällä 1.9.2014 mennessä oheisesta linkistä löytyvä e-lomake, jossa kysytään tutkielman alustavaa aihepiiriä ja mahdollisia toiveita seminaarin aloitusajasta. E-lomakkeen täyttämisen lisäksi jokaisen on ilmoittauduttava jaksolle NettiOpsusssa. Opintojaksoon sisältyvään seminaariin ja lainvalmistelukurssille ilmoittaudutaan kumpaankin erikseen. Lainvalmistelukurssille ilmoittautuminen: ks. lainvalmistelukurssia koskevat tiedot opetusohjelmassa!

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Julkisoikeuden professori Raija Huhtanen, Vastaava opettaja
Julkisoikeuden professori (ma.) Jukka Viljanen, Vastaava opettaja
Julkisoikeuden apulaisprofessori Juha Lavapuro, Vastaava opettaja

Opetus

9.9.2014 – 31.5.2015
Kirjatentti
Seminaari 25 tuntia
Jakson alkukokous lukuvuosi 2014-2015
Ti 9.9.2014 klo 14-16, Pinni B 3107, Kaikkien seminaariin luikuvuonna 2013-2014 aikovien tulee osallistua ensimmäiseen tapaamiseen, koska seminaariryhmät muodostetaan tässä tilaisuudessa.
Viljasen ryhmä
Ma 15.9.2014 klo 10-12, Pinni A 2057, Ryhmän järjestäytymiskokoontuminen
Pe 3.10.2014 klo 12-16, Pinni A 2057, Ideapaperien käsittely
Lavapuron ryhmä
To 11.9.2014 klo 13.15-15.00, Pinni A 2020, Alkukeskustelu: Puhutaan teemoista ja sovitaan työskentelytavoista ja aikataulusta.
Ke 24.9.2014 klo 14.15-16.00, Pinni A 2020, Ideariihi + tutkimustyön aloittamisen tuki
To 2.10.2014 klo 12.15-16.00, Pinni A 2020, Ideapapereiden esittely ja ryhmäkeskustelut.
Huhtasen ryhmä
Ti 13.1.2015 klo 10.15-12.00, PinniA 2057, Seminaarin alkukokous, jossa lyödään lukkoon seminaarin kevään ohjelma. Kaikkien seminaariin osallistujien läsnäolo välttämätön.
Ti 20.1.2015 klo 10.15-12.00, Pinni A2020, Tutkimusprosessi ja tutkimussuunnitelman sisältö.
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.