x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVS99 Pro gradu -tutkielma: seminaari 40 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielman kirjoittanut opiskelija on osoittanut kykenevänsä itsenäiseen tutkimustyöhön asettamalla tutkimustehtävän, sitomalla sen tieteenalan teoreettisiin ja sisällöllisiin keskusteluihin, kokoamalla tutkimustehtävänsä vaatiman aineiston ja analysoimalla sitä teoreettiset ja metodiset vaatimukset täyttäen sekä raportoimalla tutkimustulokset asianmukaisesti, selkeästi ja kiinnostavasti.

Yleiskuvaus

Kevään ensimmäinen, kaikille yhteinen kokoontuminen on keskiviikkona 14.1.2015 klo 12-14 seminaarihuoneessa Pinni A4060 (erityisen tärkeä I-seminaariin tulijoille).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kansainvälisen politiikan tulevan lukuvuoden graduseminaareihin pitää kaikkien (myös jatkajien) ilmoittautua e-lomakkeella 31.5.2014 mennessä.

Ilmoittautumista pyydetään myös jatkajilta ja niiltä, jotka aikovat aloittaa seminaarin vasta keväällä 2015. Seminaari jaetaan temaattisesti kahteen tai usempaan ryhmään ilmoittautumisten perusteella.

Opettajat

Tuomas Forsberg, Vastaava opettaja
tuomas.forsberg[ät]uta.fi
Hanna Ojanen, Vastaava opettaja
hanna.ojanen[ät]uta.fi

Opetus

10.9.2014 – 13.5.2015
Seminaari 40 tuntia
Ensimmäinen kokoontuminen
Ke 14.1.2015 klo 12-14, Pinni A4060
Pami Aallon ryhmä
Ke 18.3.2015 - 13.5.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni A4060
Heino Nyyssösen ryhmä
Ke 18.2.2015 klo 16-18, Pinni A4083
Ke 25.2.2015 klo 16-19, Pinni A4083
Ke 18.3.2015 klo 16-18, Pinni A4083
Ke 25.3.2015 klo 16-19, Pinni A4083
Hanna Ojasen ryhmä
Ke 18.3.2015 - 13.5.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni A4086