x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUS16 Kunnallisen palvelutuotannon oikeudelliset periaatteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee julkisen hallinnon ja kunnallisen palvelutuotannon kehittämislinjaukset, eri palvelualojen keskeiset kansalliset ja kansainväliset säädökset ja suositukset
- ymmärtää palvelutematiikan oikeudellisia kehityspiirteitä ja taustaa
- hallitsee kunnallista palvelutoimintaa koskevan uuden kansallisen ja kansainvälisen sääntelyn käytön

Yleiskuvaus

Opintojakson keskeiset sisältöalueet kevätlukukaudella 2015:

1 Kunnallisen palvelutuotannon järjestämisen EU-oikeudelliset ja kansalliset puitteet ja reunaehdot

2 Kunnallisen palvelutuotannon organisointimuodot (palvelutuotanto kunnan omana toimintana, kuntayhtymän puitteissa, liikelaitos- ja kuntayhtiömuodossa, sopimusperustaisesti ulkoistettuna palvelutoimintana) erityisesti kunnallisen päätöksenteon, toimivaltakysymysten ja julkisen vallan käytön kannalta

3 Kunnallisten palvelujen tuotteistamisen ja virkavastuun kohtaamisen ongelmat

4 Arviointi, informaatio-ohjaus, valvonta ja oikeussuojakysymykset kuntapalveluissa

5 Kuntien ja kuntayhtymien tehtävät ja palvelut oikeudellisen ohjauksen tulevaisuuden haasteiden näkökulmasta

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

yhteys vastuuopettajaan

Opettajat

Mikko Knuutinen, Vastaava opettaja

Opetus

Itsenäinen työskentely
esseesuoritus

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Ei opetusta keväällä 2015. Esseesuoritusmahdollisuus.