x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA23 Kunnallisoikeus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää kunnan itsehallinnollisen aseman perusteet ja tuntee kunnan tehtäviä ja toimialakysymyksiä
- tuntee kunnallisen luottamushenkilöjärjestelmän oikeudelliset perusteet
- on omaksunut kuntien päätöksenteon, johtamisen ja viranomaistoiminnan oikeudellisen perustan keskeisen sisällön
- tuntee kunnallistalouden oikeudellisen sääntelyn keskeiset erityispiirteet

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Julkisoikeuden yliopistonlehtori Riku Neuvonen, Vastaava opettaja

Opetus

7.1.2015 – 31.1.2015
Luento-opetus 16 tuntia
HALJUA23
Ke 7.1.2015 - 28.1.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni B 1097
Pe 9.1.2015 - 30.1.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni B1097
Kirjatentti
Ke 4.2.2015 klo 12-14, Päätalo ls A1
Ma 9.3.2015 klo 8-12, Päätalo ls D10a+b, yleinen tentti, ilmoittautuminen
Ti 28.4.2015 klo 16-20, Päätalo ls D10a+b, yleinen tentti, ilmoittautuminen

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

1. Kirjallisuus

- Heuru - Mennola - Ryynänen: Kunta - Kunnallisen itsehallinnon perusteet. Helsinki 2008. (luettavissa e-julkaisuna edilexin lakikirjastossa)


2. Säädökset ja valtiosopimukset:

- Suomen perustuslaki 731/1999, luvut 1-2 ja 11
- Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon peruskirja (SopS 65/ ja 66/1991)
- Kuntalaki 365/1995
- Vaalilaki 714/1998, luku 11,
- Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009.
 

Lisätiedot