x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu
Taitotaso Halllintotiede

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteenalan peruskäsitteistön. Opiskelija ymmärtää hallinnon, organisaation ja johtamisen keskeiset kysymyksenasettelut ja kykenee soveltamaan tieteenalan perusteita itsenäisessä kirjallisessa työskentelyssä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

RYHMÄ ON TARKOITETTU ENSISIJAISESTI JKK:n opiskelijoille

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jari Stenvall, Vastaava opettaja

Opetus

20.10.2014 – 24.11.2014
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ma 20.10.2014 - 24.11.2014 viikoittain klo 14-18, Juhlasali
Kirjatentti 4 tuntia

Lisätiedot

Huom! Opintojakson luento-osasta on laajuudeltaan 2 op, kirjat (3 op) tentitään erikseen sähköisesti.