x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOS40 Valtio-opin maisteriseminaari 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Maisteriseminaari rakentuu kahdesta seminaarista, joista ensimmäisessä opiskelija esittää pro gradu –tutkielmansa tutkimussuunnitelman ja toisessa itse valitsemansa tutkielmaansa liittyvän paperin. Maisteriseminaarin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet pro gradu –tutkielman kirjoittamiseen ja hän tuntee tutkielmalle asetetut kriteerit. Opiskelija hallitsee tieteellisen esitystavan ja argumentaation sekä osaa perustella omia teoreettisia ja metodologisia valintojaan. Opiskelija kykenee syvälliseen tieteelliseen keskusteluun tutkielmansa aihepiiristä sekä ymmärtää tutkielmansa tieteellisen ja käytännön merkityksen. Opiskelija saa monipuolista tietoa valtio-opin eri tutkimusongelmista ja pystyy arvioimaan eri teoreettisten lähestymistapojen ja metodologisten valintojen heikkouksia ja vahvuuksia.

Yleiskuvaus

Seminaari kestää yhden lukuvuoden. Ensimmäisessä seminaarissa opiskelija esittää tutkimussuunnitelman, joka on pituudeltaan noin 10-15 sivua. Toisessa seminaarissa opiskelija esittää itse valitsemansa osion tutkielmastaan, jonka pituus on noin 15-20 sivua. Opiskelijan edellytetään osallistuvan aktiivisesti seminaarin työskentelyyn.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Seminaarin aloittavat ilmoittautuvat lomakkeella. Seminaarissa jatkavien ei tarvitse ilmoittautua.

Opettajat

Ilkka Ruostetsaari, Vastaava opettaja
ilkka.ruostetsaari[ät]uta.fi

Opetus

11.9.2014 – 30.4.2015
Seminaari 48 tuntia
To 11.9.2014 - 11.12.2014 viikoittain klo 9-11, Pinni A4086
To 15.1.2015 - 30.4.2015 viikoittain klo 9-11, Pinni A4086

Arviointi

Numerolla 1-5.