x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAS99 Pro gradu -tutkielma - Seminaari 40 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii soveltamaan tieteenalansa teorioita ja lähestymistapoja itsenäisesti valitsemansa tutkimusongelman ratkaisemiseen ja hallitsee itsenäisen tieteellisen työskentelyn.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jari Stenvall, Vastaava opettaja

Opetus

16.9.2014 – 16.12.2014
Seminaari 30 tuntia
Seminaari
Ti 16.9.2014 - 16.12.2014 viikoittain klo 13-15, PinniA4014, TApaamiskerrat sovitaan seminaarissa

Lisätiedot

af Ursinin ryhmä aloittaa keväällä