x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAS14 Kehittävä asiantuntijatyö organisaatioissa 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija kykenee hahmottamaan organisaatioiden ja organisaatioverkkojen monimuotoiset uudistumis- ja muutosprosessit hallittavina kokonaisuuksina. Hän tunnistaa organisaatioiden ja organisaatioverkkojen muutoksen ja kehittymisen yleiset lainalaisuudet ja menestystekijät osaten omalla toiminnallaan vaikuttaa niihin. Hän hallitsee konsultatiivisen organisaatioiden kehittämisen perustiedot ja -taidot osaten käyttää niihin liittyviä menetelmiä. Opiskelija osaa soveltaa tutkimustietoa ja -menetelmiä asiantuntijaroolissa tehtävissä kehityshankkeissa ja niiden raportoinnissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan enintään 60 henkeä (yhteismäärä hallintotieteen ja yrityksen johtamisen opintosuunnan opiskelijoita kurssit HALHAS14 ja KATJOS32), joten todennäköisesti osallistujia joudutaan karsimaan. Kriteerinä ovat opintosuunta (hallintotiede, yrityksen johtaminen) ja suoritetut opintopisteet.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Klaus af Ursin, Vastaava opettaja
klaus.af.ursin[ät]uta.fi

Opetus

4.9.2014 – 4.12.2014
Luento-opetus 15 tuntia
Aloitus
To 4.9.2014 klo 9-12, Atalpa 140
Luennot
To 18.9.2014 - 2.10.2014 viikoittain klo 9-12, Atalpa 140
To 6.11.2014 - 13.11.2014 viikoittain klo 9-12, Atalpa 140
Videoluento
Ke 3.12.2014 klo 13-17, PinniB 3117
To 4.12.2014 klo 13-17, PinniB 3117
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely 60 tuntia
Harjoitukset 4 tuntia

Lisätiedot

Kurssille sisältyy työelämälähtöinen kehitysprojekti, joka voi kestää tilanteesta riippuen lukuvuoden kolmannen periodin loppuun. Kurssi edellyttää siis ryhmätyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä arviolta 60h.