x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAS12 Globaalit palvelut ja niiden organisointi 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on perillä palveluiden yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta merkityksestä. Kurssi tarjoaa perustiedot ajatella ja kehittää palveluorganisaatioita ja hyödyntää niiden luontaista dynamiikkaa. Kurssi antaa teoreettisen perustan kehittää palveluorganisaatioiden strategiaa, arvoa luovia prosesseja, palveluiden innovatiivisuutta ja eettisiä kysymyksiä sekä hallita asiakasrajapintojen moniulotteisuutta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Professori , Vastaava opettaja

Opetus

18.3.2015 – 13.5.2015
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot
Ke 18.3.2015 - 29.4.2015 viikoittain klo 15-19, PinniA 1081, 8.4 ja 15.4 EI opetusta
Tentit
Ke 6.5.2015 klo 15-17, Pinni B 1100
Ke 13.5.2015 klo 15-17, PinniA 1081
Harjoitukset 20 tuntia