x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUS12 Valtiosääntöoikeuden syventävä jakso 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on aiempaa laaja-alaisempi kuva valtiosääntöoikeuden ja sitä koskevan tutkimuksen nykytilasta sekä ajankohtaisista haasteista. Opiskelija syventää tietämystään kansallisen ja ylikansallisen valtiosääntöajattelun vuorovaikutuksesta sekä perehtyy kotimaisten ja eurooppalaisten valtiosääntöisten käytäntöjen viimeaikaisiin kehityspiirteisiin.

Yleiskuvaus

Lukuvuonna 2014-2015 toteutetaan yhteinen valtiosääntöoikeuden ja hallinto-oikeuden syventävä jakso, jolla käsitellään hallinto-oikeuden ja valtiosäänntöoikeuden vuorovaikutusta kansallisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla.

Kurssi koostuu johdantoluennoista, kirjallisuudesta (n. 500 s.) ja opiskelijoiden kolmen hengen pienryhmissä aloituskokouksessa sovittavista aiheista laatimista pienoistutkielmista, jotka käsitellään kurssin lopuksi seminaari-istunnoissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Professori (ma.) Viljanen, Vastaava opettaja
Yliopistonlehtori (ma.) Rautiainen, Opettaja
dosentti, hallinto-oikeuden ylituomari Veijo Tarukannel, Opettaja

Opetus

8.9.2014 – 9.12.2014
Pienryhmäopetus 18 tuntia
Avauskokoontuminen yhdessä hallinto-oikeuden syventävän kanssa
Ma 8.9.2014 klo 14.15-17, Pinni A 3111
Luennot yhdessä hallinto-oikeuden syventävän kanssa
Ma 15.9.2014 klo 13.15-17.00, Pinni A 3111, Jukka Viljasen luento (eurooppalainen taso)
Ma 22.9.2014 klo 13.15-17.00, PInni A 3111, Pauli Rautiaisen luento (globaalin hallinnan taso)
Ma 29.9.2014 klo 13.15-17.00, Pinni A 3111, Veijo Tarukanteleen luento (kansallinen taso)
Itsenäinen työskentely
Seminaari 12 tuntia
Seminaari marraskuu

Lisätiedot

Opiskelija voi käyttää kurssin joko valtiosääntöoikeuden tai hallinto-oikeuden syventävän jakson suoritukseksi. Jos opiskelija haluaa suorittaa lukuvuoden 2014-2015 aikana molemmat (eli sekä hallinto-oikeuden että valtiosääntöoikeuden syventävät jaksot) hän suorittaa toisen jaksoista syyslukukaudella kirjatenttinä, josta sovitaan professori Jukka Viljasen kanssa.