x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA31 Oikeussuoja hallinnossa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hallinnon laillisuusvalvontaa ja hallinnon oikeussuojajärjestelmää koskevan oikeudellisen normiston sekä niihin liittyvät keskeiset oikeudelliset ongelmat. Hän osaa soveltaa hallinto-oikeudellista lainsäädäntöä käytännön ratkaisutoiminnassa.

Yleiskuvaus

Kurssi koostuu hallinnon oikeussuojajärjestelmän rakennetta ja toimintaa esittelevistä luennoista sekä hallinto-oikeudellisten ongelmien ratkaisuun käytännössä johdattavista harjoituksista. Harjoituksiin osallistuminen on pakollista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

julkisoikeuden professori Raija Huhtanen, Vastaava opettaja
Julkisoikeuden yliopisto-opettaja Jukka Tuomela, Opettaja

Opetus

16.3.2015 – 29.4.2015
Luento-opetus 8 tuntia
Luento (Huhtanen)
Ma 16.3.2015 - 13.4.2015 viikoittain klo 12.15-14.00, Pinni A Paavo Koli -sali
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset 18 tuntia
Ryhmä 1
Ke 18.3.2015 - 29.4.2015 viikoittain klo 12.15-15.00, Päätalo A31
Ryhmä 2
Ke 18.3.2015 - 29.4.2015 viikoittain klo 15.15-18.00, Päätalo A31

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Tentti, jossa mitaan harjoituksilla ja luennoilla käsiteltyjen asioiden hallintaa. Tentin menestyksellinen suorittaminen edellyttää itsenäistä perehtymistä Moodlessa jaettuun oheismateriaaliin.

Oppimateriaalit

Moodlessa luentojen ja harjoitusten yhteydessä jaettava materiaali.

Lisätiedot

Tentit:

Ei ilmoittautumista:
ke 6.5.2015 klo 15-18 Pinni A1081
ke 13.5.2015 klo 12-15 Pinni B4113

Uusinnat normaali ilmoittautuminen (yleinen tentti/kesätentti):
ke 27.5.2015 klo 16-20 Pinni D10a+b
ke 10.6.2015 kesätentti, tarkista aika, paikka ja ilmoittautumisohjeet