x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA21 Hallintotoiminnan oikeudelliset perusteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee julkishallinnon toimintaa ja rakennetta koskevan oikeudellisen sääntelyn perusasiat. Hän tuntee hyvän hallinnon perusteet sekä hallintoasiassa noudatettavan menettelyn valtion ja kuntien viranomaisissa. Hän ymmärtää hallinto-oikeudellisen normiston tehtävät käytännön hallintotoiminnassa, erityisesti hallinnollisessa päätöksenteossa ja siihen liittyvässä asian käsittelyssä. Hän osaa laatia esittelyyn ja muuhun hallintoasian käsittelyyn liittyviä asiakirjoja.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen opintojakson opetukseen tapahtuu ilmoittautumalla jompaan kumpaan harjoitusryhmään.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Julkisoikeuden professori Raija Huhtanen, Vastaava opettaja
julkisoikeuden yliopisto-opettaja Jukka Tuomela, Opettaja
julkisoikeuden yliopisto-opettaja Heidi Niemi, Opettaja

Opetus

14.1.2015 – 11.3.2015
Luento-opetus 10 tuntia
Luento (Huhtanen)
Ke 14.1.2015 - 21.1.2015 viikoittain klo 14.15-17.00, Pinni B1096
Pe 16.1.2015 klo 9.15-11.00, Pinni B1096
Pe 23.1.2015 klo 10.15-12.00, Pinni B1096
Harjoitukset 20 tuntia
Ryhmä 1 (Tuomela)
Ma 2.2.2015 klo 12.15-14.00, Pinni B3109
Ke 4.2.2015 - 11.3.2015 viikoittain klo 15.15-18.00, Pinni B3111, paitsi 4.3. Pinni B3117
Ryhmä 2 (Niemi)
Pe 30.1.2015 klo 12.15-14
Ti 3.2.2015 klo 12.15-15
Pe 6.2.2015 klo 12.15-15
Ti 10.2.2015 - 10.3.2015 viikoittain klo 12.15-15, 24.2.2015 hiihtolomaviikko, ei tapaamista
Kirjatentti
Kirjallinen tentti (luento + kirjallisuus)
Ke 28.1.2015 klo 14.00-17.00, Pinni B1100
Ke 11.2.2015 klo 14.00-17.00, Pinni B1100
Ma 9.3.2015 klo 8.00-12.00, päätalo ls D10a+b, Johtamiskorkeakoulun yleinen tentti. Tenttiin on ilmoittauduttava nettiopsussa!

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kuhunkin harjoitusryhmään voidaan ottaa enintään 25 opiskelijaa. Jos ilmoittautuneita on tätä enemmän, valinta tapahtuu etusijasääntöä noudattaen.

Harjoitusryhmiin osallistuminen edellyttää aktiivista läsnäoloa harjoitusryhmän tapaamisissa; so. läsnäolo on pakollinen.