x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA51/52/S24 Machiavelli politiikan teoriassa ja käytännössä 5–10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakso syventää politiikan teorian ja teoriahistorian tuntemusta perehdyttämällä opiskelijan Niccolò Machiavellin ajatteluun ja sen merkitykseen politiikan teorian ja käytännön ymmärtämisen kannalta. Opiskelija saavuttaa hyvän ymmärryksen Machiavellin ajatuksista ja machiavelliläisen lähestymistavan asemasta ja merkityksestä politiikan teoriassa ja käytännöissä. Opiskelija kykenee hahmottamaan Machiavellin näkemysten teoreettista ja historiallista kontekstia ja jäsentämään tämän teosten avaamasta näkökulmasta politiikan teorian ja käytännön ydinkysymyksiä.

Yleiskuvaus

Luennoille ja tekstiseminaariin osallistuminen. Kurssi korvaa opintojakson POLVOA52 tenttikirjallisuuden (5 op) tai erikseen sovittaessa kohdan POLVOA51 kirjallisuuden (5 op).

Luennoille ja lukupiiriin osallistuminen sekä erikseen sovittava kirjallinen työ, mikäli kurssilla suoritetaan syventävien opintojen kohta POLVOS24 (10 op.).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautuminen 8.4. mennessä kurssin opettajalle (mikko.i.lahtinen@uta.fi).

Opettajat

Mikko Lahtinen, Vastaava opettaja
mikko.i.lahtinen[ät]uta.fi

Opetus

15.4.2015 – 13.5.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 15.4.2015 - 13.5.2015 viikoittain klo 9-12, Päätalo C8
Lukupiiri

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Niccolò Machiavelli, Ruhtinas.