x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA44 Kansainvälisen oikeuden peruskurssi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva kansainvälisen oikeuden järjestelmästä, jossa valtiot ja kansainväliset järjestöt ovat keskeisiä subjekteja. Opiskelija tuntee erityisesti kansainvälisen oikeuden peruskysymyksiä ja kehityslinjoja sekä kansainvälisten järjestöjen toimintaa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Julkisoikeuden yliopisto-opettaja Jaana Palander, Vastaava opettaja
Tuntiopettaja, OTL Kari Takamaa (Maanpuolustuskorkeakoulu), Opettaja

Opetus

27.2.2015 – 7.3.2015
Luento-opetus 20 tuntia
Pe 27.2.2015 klo 16.30-20, Päätalo D11
La 28.2.2015 klo 10-16, Päätalo D11
Pe 6.3.2015 klo 16.30-20, Päätalo D11
La 7.3.2015 klo 10-16, Pinni B1100
Kirjatentti
Ti 24.3.2015 klo 16.00-20.00, Päätalo D 10 a+b, Ilmoittaudu Wentissä
Ti 28.4.2015 klo 16.00-20.00, Päätalo D 10 a+b, Ilmoittaudu Wentissä
Ke 27.5.2015 klo 16.00-20.00, Päätalo D 10 a+b, Ilmoittaudu Wentissä

Arviointiperusteet

Tentti (luennot + kirjallisuus)

Oppimateriaalit

Kaikki opiskelijat tenttivät seuraavan teoksen:
1) Hakapää: Uusi kansainvälinen oikeus (3.uud.painos 2010).

Lisäksi opiskelijaa tenttii oman valintansa mukaan yhden seuraavista teoksista:

2a) Kolb: Introduction to the Law of United Nations. (2010)
2b) Gray: International Law and the Use of Force. (3. painos, 2008)
2c) Dinstein: The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict (2. painos, 2010)

Kirjallisuuden lisäksi jokaisen opiskelijan on perehdyttävä seuraavien valtiosopimusten keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirja. Kansainvälisen tuomioistuimen perussääntö. Asetus valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä kyseisen asetuksen liitteenä olevaan tämän valtiosopimuksen käännökseen, SopS 33/1980.