x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA24 Eurooppaoikeus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • HALJUA24 Eurooppaoikeus
    Osallistuminen opetukseen - Eurooppaoikeuden luento
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on perustiedot Euroopan unionin rakenteesta, instituutioista ja päätöksentekojärjestelmästä. Hän tuntee integraation taustaa, osaa havainnoida nykytilaa ja pystyy hahmottamaan tulevaisuuden vaihtoehtoja. Opiskelija ymmärtää EU-oikeuden erityislaatuisuuden, tunnistaa keskeisimmät oikeusperiaatteet ja tutustuu aineellisen EU-oikeuden perusteisiin. Opiskelija tunnistaa EU-oikeuden yhteydet kansallisten oikeusjärjestysten sekä kansainvälisen oikeuden kanssa.

Yleiskuvaus

Lukuvuonna 2014-2015 Eurooppaoikeuden jaksosta ei järjestetä suomenkielistä luentokurssia. Jakso voidaan suorittaa englanninkielisellä luentokurssilla (III periodissa, ks. kurssikuvaus)  tai jatkuvasti avoinna olevassa sähköisessä tentissä tenttimällä alla mainitut teokset.

Opettajat

Jaana Palander, Vastaava opettaja

Opetus

1.9.2014 – 31.5.2015
Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Sähköisessä kirjatentissä suoritetaan seuraava kirjallisuus:
1. Raitio, Juha: Euroopan integraatio ja Euroopan unionin rakenteet, 2011.
2. Ojanen, Tuomas: EU-oikeuden perusteita, 2010.