x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTTP2 Tilastollisen päättelyn perusteet 1 (avoin yliopisto-opetus) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa yksinkertaisia todennäköisyyslaskuja sekä kombinatoriikan alkeet. Hän ymmärtää satunnaismuuttujan ja sen jakauman. Hän pystyy yksinkertaisissa tilanteissa määrittämään satunnaismuuttujan jakauman sekä odotusarvon ja varianssin. Hän tuntee odotusarvon ja varianssin ominaisuudet sekä osaa käyttää niitä erilaisissa sovelluksissa. Opiskelija tunnistaa eri tilanteisiin soveltuvat todennäköisyysjakaumat ja osaa soveltaa niitä todennäköisyyksien laskussa sekä joissain yksinkertaisissa
päättelytilanteissa. Opiskelija tuntee normaalijakauman, sen ominaisuudet ja osaa laskea normaalijakaumaan liittyviä todennäköisyyksiä. Opiskelija ymmärtää satunnaisotoksen, otossuureen, otossuureen jakauman sekä otossuureiden käytön tilastollisessa päättelyssä. Hän osaa suorittaa tilastollista päättelyä joidenkin otossuureiden jakaumien perusteella.

Sisältö: Todennäköisyyslaskentaa, todennäköisyysjakaumia, otos, otossuure, otantajakauma.

Yleiskuvaus

Opetusajat ja muut tarkemmat tiedot julkaistaan avoimen opetuksen opetusohjelmasivulla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat NettiOpsussa ja avoimen yliopiston opiskelijat avoimen opetuksen ohjeiden mukaisesti.

Kurssille valitun opiskelijan tulee vahvistaa osallistumisensa ensimmäisellä luennolla tai erikseen opettajalle.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Opetus

29.10.2014 – 17.12.2014

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kurssi on ensisijaisesti avoimen yliopiston opiskelijoille, tutkinto-opiskelijoiden kiintiö kurssille on 10.