x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTMS1 Algebra 2 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • MTTMS1 Algebra 2
    Osallistuminen opetukseen - Luennot, harjoitukset ja välikokeet
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmius opiskella algebrallista geometriaa tai muita matematiikan aloja, joissa tarvitaan algebraa. Hän osaa todistaa opintojakson keskeiset lauseet. Erityisesti hän tuntee usean muuttujan polynomirenkaan. Opiskelija ymmärtää lukuteoriasta tutun jaollisuuskäsitteen ja tekijöihinjaon myös abstraktimmassa yhteydessä. Hän osaa soveltaa kuntalaajennusten teoriaa harppi- ja viivoitinkonstruktioihin. Opiskelija ymmärtää Galois’n teorian päälauseen ja tuntee sen sovellukset.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ensimmäisellä luennolla.

Opettajat

Kerkko Luosto, Vastaava opettaja
kerkko.luosto[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

4.9.2014 –
Luento-opetus
To 4.9.2014 - 18.12.2014 viikoittain klo 10-12, Pinni A3107, Ei opetusta 23.10. eikä 20.11.
Poikkeukset:
9.10.2014 klo 9 –12 , 1. välikoe
27.11.2014 klo 9 –12 , pidempi luento.
11.12.2014 klo 9 –12 , 3. välikoe
Ti 9.9.2014 - 16.12.2014 viikoittain klo 10-12, Pinni A3107, Ei opetusta 21.10.
Poikkeukset:
11.11.2014 klo 9 –12 , Pinni B0039, 2. välikoe
25.11.2014 klo 9 –12 , pidempi luento.
Harjoitukset
Ma 8.9.2014 - 8.12.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni A3107, Ei opetusta 20.10.