x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTMA10 Johdatus logiikkaan 1 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija osaa itsenäisesti tutkia, onko annettu propositiolause tautologia, tai päteekö looginen seuraus annetun lausejoukon ja lauseen välillä. Hän tuntee opintojaksolla opetetut kolme menetelmää näiden kysymysten ratkaisemiseen, ja osaa valita menetelmistä tilanteeseen parhaiten sopivan. Hän ymmärtää sekä semanttisten puiden menetelmän, että luonnollisen päättelyn periaatteet, ja osaa todistaa eheyslauseen ja täydellisyyslauseen todistuksiin liittyvät keskeiset aputulokset.

Opettajat

Lauri Hella, Vastaava opettaja
lauri.hella[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

Luento-opetus
To 4.9.2014 - 16.10.2014 viikoittain klo 14-16, Päätalo A2b
Ti 9.9.2014 - 14.10.2014 viikoittain klo 14-16, Päätalo A2b
Harjoitukset
Ryhmä 1
Ma 15.9.2014 - 13.10.2014 viikoittain klo 10-12, Pinni B1084
Ryhmä 2
Ti 16.9.2014 - 14.10.2014 viikoittain klo 12-14, Pinni B3110

Arviointi

Numerolla 1-5.