x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIEY4 Tietotekniikkataidot (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 3 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/SIS
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan
- opiskelija tuntee yliopiston tietoteknisen ympäristön, osaa toimia mikroluokissa ja osaa käyttää yliopiston tarjoamia tietoteknisiä palveluita
- opiskelijan osaa käyttää yleisimpiä sovellusohjelmistoja tehokkaasti ja monipuolisesti ja perussovellusten käyttötaidot ovat ajantasalla
- opiskelijalla on valmiudet ylläpitää tietoteknisiä valmiuksiaan omatoimisesti

Kurssin suoritus painottuu käytännön harjoitusten tekemiseen, jotka voi halutessaan tehdä ja palauttaa omatoimisesti verkon kautta. Harjoitukset käsittelevät tietokoneen peruskäyttöä, edistyneempiä sähköpostiin ja selaimiin liittyviä piirteitä, tiedon tallentamista ja erilaisia tallennusmuotoja, tekstikäsittelyyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikkaohjelmistojen käyttöön liittyviä hyviä käytänteitä sekä kuvankäsittelyn ja verkkojulkaisujen alkeita. Kurssilla käytettävät ohjelmistot ovat käytettävissä yliopiston mikroluokissa. Kurssin voi starttiluentojen jälkeen suorittaa verkon välityksellä, edellyttäen että suorittamiseen käytetty tietokone täyttää kurssin ohjelmisto- ja laitteistovaatimukset. Ohjelmisto- ja laitteistovaatimukset pyritään pitämään mahdollisimman alhaisina ja ne ilmoitetaan starttiluennolla.

Yleiskuvaus

Starttiluennolle osallistuminen on pakollista (9.9.2014) Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää harjoitusten palauttamista ja vertaisarviointien suorittamista kurssilla annettujen ohjeiden mukaisesti.

Opintojakson opetusajat ja -paikat tutkinto-ohjelman opetusohjelmassa

Huomaa, että opintojakson kotisivuilla (http://www.uta.fi/sis/tie/t3/index.html ) olevat ilmoittautumisohjeet koskevat avoimen yliopiston opiskelijaa vasta sen jälkeen kun hän on ensin ilmoittautunut avoimen yliopiston käytäntöjen mukaisesti (ks. avoimen ilmoittautumisohjeet tämän sivun alaosasta kohdasta "Lisätiedot") ja saanut avoimesta yliopistosta postitse hyväksymiskirjeen.

Opintojakso toteutetaan yhteisopetuksena yliopiston perusopetuksen kanssa, päiväopetusta

Maksu

30 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään viikkoa ennen opintojen alkua. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, tai perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Antti Sand, Vastaava opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

Luento-opetus
Harjoitukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Haku opintoihin alkaa ke 13.8.2014 klo 10:00 verkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opintojakson nimi (TIEY4 Tietotekniikkataidot) ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opintoihin otetaan 25 avoimen yliopiston opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintoihin voi hakea 24.8.2014 saakka, mikäli ryhmässä on vielä tilaa.