x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIEA3 Tietojärjestelmät ja ohjelmistotuotanto II (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tietää vaihtoehtoisia tapoja edetä tietojärjestelmän suunnittelussa
- tunnistaa mahdollisia ongelmakohtia tietojärjestelmän suunnitteluprosessissa
- tietää ohjelmiston tuotteistuksen asettamia vaatimuksia
- osaa tehdä ohjelmiston testaussuunnitelman
- osaa alkeita projektin työn ja ajankäytön hallinnasta
- osaa esittää omat ratkaisunsa käyttäen tunnettuja menetelmiä ja perustella tekemänsä valinnat

Sisältö: Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelun päävaiheisiin liittyviä ongelmia ja niiden ratkaisutapoja. Ohjelmistojen tuotteistamiseen liittyviä asioita (mm. ohjelmistojen testaus ja versiointi).

Yleiskuvaus

Kurssi toteutetaan integroituna opetuksena yliopiston perusopetuksen kanssa (avoimen yliopisto-opiskelijoiden kiintiö 10)

Suoritus harjoitustyöllä, viikkoharjoituksin ja essein.

Opintojakson opetusajat ja -paikat tutkinto-ohjelman opetusohjelmassa

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään kaksi viikko ennen opintojen alkua. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkamisen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Opetus

Luento-opetus
Harjoitukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINTOIHIN

Pakolliset edeltävät opinnot: Opintojakso TIEP4Tietojärjestelmät ja ohjelmistotuotanto I (mieluiten samana keväänä)

Ilmoittautuminen TIEA3 Tietojärjestelmät ja ohjelmistotuotanto II- opintojaksoon alkaa to 20.11.2014 klo 10:00 verkossa olevalla hakulomakkeella. Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opintojakson nimi (TIEA3 Tietojärjestelmät ja ohjelmistotuotanto II) ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun ilmoittautuminen alkaa. Opintoihin voi hakea 15.2.2015 saakka, mikäli ryhmässä on tilaa. Opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä vaadittavat edeltävät opinnot huomioiden.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.