x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ITIP1 Informaatio- ja mediajärjestelmien historiaa ja nykypäivää (avoin yliopisto-opetus, Seinäjoki) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Yleiskuvaus: Opintojakso perehdyttää opiskelijan informaatio- ja mediakentän nykyhetken ilmiöiden historiallisuuteen ja yhteiskunnan muistifunktioihin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-ymmärtää informaatio- ja mediakentän ilmiöiden historiallisuuden
-osaa asettaa oppiaineen käsittelemät ilmiöt laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin
-tuntee informaatio- ja media-alan ja –tutkimuksen yleistietoa riittävästi jatkaakseen opintoja
-osaa hyödyntää Learning-oppimisalustan peruskäyttötapoja

Yleiskuvaus

Verkkokurssi alkaa viikolla 12 (16.3.15) ja päättyy viikon 21 lopussa (24.5.15). Pääsiäistauko viikolla 14.

Opettajat

Kaisa Varis, Vastaava opettaja

Opetus

Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.