x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tehdä itsenäisesti pienimuotoisen empiirisen tutkimuksen tilanteeseen soveltuvalla ohjelmistolla käyttäen opintojaksolla esitettyjä kuvailevan tilastotieteen menetelmiä sekä tilastollista päättelyä. Hän ymmärtää menetelmien käyttöön liittyvät vaatimukset ja teoreettiset taustat. Hän osaa hankkia opintojaksolle sopivan tutkimusaineiston, kuvailla aineiston muuttujat jakaumien ja tunnuslukujen avulla, kiinnittää tutkimusongelmat sekä valita niihin sopivat menetelmät. Hän osaa suorittaa tarvittavat analyysit sekä tulkita saamansa tulokset. Hän osaa raportoida tutkimustulokset.

Sisältö: Tilastollinen tutkimus ja sen työvaiheet, havaintoaineisto, mittaaminen, empiiriset jakaumat ja tunnusluvut, muuttujien väliset riippuvuussuhteet, ehdolliset tunnusluvut, pisteparvet, ristiintaulukot, tilastollisen päättelyn perusteita, SPSS-ohjelmiston käyttöä, empiirinen harjoitustyö.

Yleiskuvaus

Luennot, harjoitukset, harjoitustyö ja tentti. Harjoitustyö on tehtävä ennen tenttiin osallistumista

Harjoitusten ryhmäjako tehdään ensimmäisellä luennolla 

Maksu

50 euroa
Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojen alkua (eli 25.8.14 mennessä). Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkamisen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Heidi Pukkila (luennot ja harjoitusryhmät 1 ja 3), Opettaja
Tiina Hakanen (harjoitusryhmä 2), Opettaja
Mika Mahosenaho (harjoitusryhmä 4), Opettaja

Opetus

Luento-opetus
Ma 8.9.2014 klo 16.00-16.30, Pinni, ls B1100, Kanslerinrinne 1, Alkuinfo avoimen yliopiston opiskelijoille
Ma 8.9.2014 klo 16.30-19.45, Pinni, ls B1100, Kanslerinrinne 1
Ma 15.9.2014 klo 16.30-19.45, Pinni, ls B1097, Kanslerinrinne 1
Ma 22.9.2014 klo 16.30-19.45, Pinni, ls B1100, Kanslerinrinne 1
Ma 29.9.2014 klo 16.30-19.45, Pinni, ls B1097, Kanslerinrinne 1
Ma 6.10.2014 klo 16.30-19.45, Päätalo, ls D10b, Kalevantie 4
Harjoitusten ryhmäjaot tehdään ensimmäisellä luennolla
Harjoitukset
Ryhmä 1
Ti 16.9.2014 - 14.10.2014 viikoittain klo 16.30-18.00, Linna, ls K113 , Kalevantie 5, Laskuharjoitukset
Ti 23.9.2014 klo 18.15-19.45, Linna, ML 50, Kalevantie 5, SPSS-harjoitukset
Ti 7.10.2014 klo 18.15-19.45, Linna, ML 50, Kalevantie 5, SPSS-harjoitukset
Ti 14.10.2014 klo 18.15-19.45, Linna, ML 50, Kalevantie 5, SPSS-harjoitukset
Ryhmä 2
To 18.9.2014 - 16.10.2014 viikoittain klo 16.30-18.00, Linna, ls K113 , Kalevantie 5, Laskuharjoitukset
To 25.9.2014 klo 18.15-19.45, Linna, ML 50, Kalevantie 5, SPSS-harjoitukset
To 9.10.2014 klo 18.15-19.45, Linna, ML 50, Kalevantie 5, SPSS-harjoitukset
To 16.10.2014 klo 18.15-19.45, Linna, ML 50, Kalevantie 5, SPSS-harjoitukset
Ryhmä 3
Ke 17.9.2014 - 15.10.2014 viikoittain klo 16.30-18.00, Linna, ls K113 , Kalevantie 5, Laskuharjoitukset
Ke 24.9.2014 klo 18.15-19.45, Linna, ML 50, Kalevantie 5, SPSS-harjoitukset
Ke 8.10.2014 klo 18.15-19.45, Linna, ML 50, Kalevantie 5, SPSS-harjoitukset
Ke 15.10.2014 klo 18.15-19.45, Linna, ML 50, Kalevantie 5, SPSS-harjoitukset
Ryhmä 4
Ke 17.9.2014 - 15.10.2014 viikoittain klo 16.30-18.00, Linna, ls K109 , Kalevantie 5, Laskuharjoitukset
Ke 24.9.2014 klo 18.15-19.45, Linna, ML 51, Kalevantie 5, SPSS-harjoitukset
Ke 8.10.2014 klo 18.15-19.45, Linna, ML 51, Kalevantie 5, SPSS-harjoitukset
Ke 15.10.2014 klo 18.15-19.45, Linna, ML 51, Kalevantie 5, SPSS-harjoitukset
TENTIT:
Ke 22.10.2014 klo 17.00-20.00, Pinni, ls B1100, Kanslerinrinne 1, ensimmäiseen tenttiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen
To 27.11.2014 klo 16.00-20.00, Päätalo, ls D10ab, Kalevantie 4, 1. uusintatentti. Tenttiin ilmoittaudutaan 7 päivää ennen tenttiä NettiRekan kautta osoitteessa: http://www.uta.fi/opiskelu/nettirekka. Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat tenttiin NettiOpsussa
To 29.1.2015 klo 16.00-20.00, Päätalo, ls D10ab, Kalevantie 4, 2. uusintatentti. Tenttiin ilmoittaudutaan 7 päivää ennen tenttiä NettiRekan kautta osoitteessa: http://www.uta.fi/opiskelu/nettirekka. Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat tenttiin NettiOpsussa
To 19.3.2015 klo 16.00-20.00, Päätalo, ls D10ab, Kalevantie 4, Ylimääräinen tentti. Tenttiin ilmoittaudutaan 7 päivää ennen tenttiä NettiRekan kautta osoitteessa: http://www.uta.fi/opiskelu/nettirekka. Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat tenttiin NettiOpsussa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MTTTP1 TILASTOTIETEEN JOHDANTOKURSSILLE: 

Haku opintoihin alkaa ke 13.8.2014 klo 10:00 verkossa olevalla hakulomakkeella.

Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opintojakson nimi (MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi)  ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä. Hakea voi 26.8.2014 saakka, jos ryhmässä on vielä tilaa.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti ainoastaan NettiOpsun kurssi-ilmoittautumisen kautta. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.