x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIETS31 Tietämyksen muodostaminen 5–10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Tietojenkäsittelyoppi
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• tuntee tietämyksen muodostamisprosessin vaiheet ja ymmärtää sen luonteen
• tuntee erilaisia tiedonlouhintatehtäviä ja -menetelmiä ja ymmärtää niiden vaatimukset ja rajoitukset
• osaa valita ja soveltaa tarkoituksenmukaisia esikäsittely- ja tiedonlouhintamenetelmiä annettuun aineistoon ja ongelmaan ja arvioida louhitut tulokset
• osaa toimia käytännön tietämyksen muodostamisprosesseissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opettajat

Kati Iltanen, Vastaava opettaja
Kati.Iltanen[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

1.9.2014 – 19.12.2014
Luento-opetus 40 tuntia
To 4.9.2014 - 6.11.2014 viikoittain klo 8-10, Pinni B2077
Poikkeukset:
2.10.2014 , Pinni B2078
16.10.2014 , Pinni B2078
Ti 9.9.2014 - 11.11.2014 viikoittain klo 8-10, Pinni B2077
Poikkeukset:
23.9.2014 , Pinni B2078
Harjoitukset 20 tuntia