x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTTP4 Todennäköisyyslaskenta 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet ja laskusäännöt. Hän hallitsee diskreetin ja jatkuvan satunnaismuuttujan käsitteet ja osaa luonnehtia satunnaismuuttujia tiheysfunktion ja kertymäfunktion avulla. Lisäksi opiskelija tuntee tavallisimpien yksiulotteisten diskreettien todennäköisyysjakaumien perusominaisuudet ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisten satunnaisilmiöiden mallintamiseen. Opiskelija ymmärtää satunnaismuuttujan odotusarvon perusominaisuudet ja osaa laskea odotusarvon avulla satunnaismuuttujan jakaumaa luonnehtivia tunnuslukuja. Opiskelija tuntee suurten lukujen lain ja momenttifunktion käsitteen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Oheisella lomakkeella.

Opettajat

Heidi Pukkila, Vastaava opettaja
heidi.pukkila[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

3.9.2014 – 23.10.2014
Luento-opetus
Ke 3.9.2014 - 8.10.2014 viikoittain klo 12-14, Pinni B3116
Poikkeukset:
3.9.2014 , Päätalo D11
To 4.9.2014 - 9.10.2014 viikoittain klo 10-12, Pinni A1081
Poikkeukset:
4.9.2014 , Päätalo A4
Harjoitukset
Ryhmä 1
Ke 10.9.2014 - 15.10.2014 viikoittain klo 14-16, vaihteleva sali
Poikkeukset:
10.9.2014 , Päätalo C6
17.9.2014 , Pinni A, Paavo Koli -sali
24.9.2014 , Päätalo D13
1.10.2014 , Pinni A, Paavo Koli -sali
8.10.2014 , Pinni A3111
15.10.2014 , Pinni A3111
Ryhmä 2
To 11.9.2014 - 16.10.2014 viikoittain klo 8-10, Pinni A1081

Arviointi

Numerolla 1-5.