x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi (syksy) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tehdä itsenäisesti pienimuotoisen empiirisen tutkimuksen tilanteeseen soveltuvalla ohjelmistolla käyttäen opintojaksolla esitettyjä kuvailevan tilastotieteen menetelmiä sekä tilastollista päättelyä. Hän ymmärtää menetelmien käyttöön liittyvät vaatimukset ja teoreettiset taustat. Hän osaa hankkia opintojaksolle sopivan tutkimusaineiston, kuvailla aineiston muuttujat jakaumien ja tunnuslukujen avulla, kiinnittää tutkimusongelmat sekä valita niihin sopivat menetelmät. Hän osaa suorittaa tarvittavat analyysit sekä tulkita saamansa tulokset. Hän osaa raportoida tutkimustulokset.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojakson kotisivun kautta.

Opettajat

Raija Leppälä, Vastaava opettaja
raija.leppala[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

4.9.2014 – 28.10.2014
Luento-opetus
To 4.9.2014 - 9.10.2014 viikoittain klo 10-12, Päätalo A1
Ti 9.9.2014 - 7.10.2014 viikoittain klo 12-14, Päätalo A1
Harjoitukset
Laskuharjoitukset viikoilla 38-42. Tarkemmat tiedot opintojakson kotisivulla.
Pienryhmäopetus
SPSS-harjoitukset viikoilla 39, 41 ja 42. Tarkemmat tiedot opintojakson kotisivulla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Lisätiedot kurssin kotisivulla.

Huomaathan, että opintojakso toteutetaan myös avoimena yliopisto-opetuksena periodissa I ja päiväopetuksena keväällä 2015. Avoimen yliopisto-opetuksen kurssille mahtuu 40 tutkinto-opiskelijaa. Kevään kurssille mahtuu 200 opiskelijaa, joista 50 varataan SIS:n opiskelijoille.