x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTTP2 Tilastollisen päättelyn perusteet 1 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa yksinkertaisia todennäköisyyslaskuja sekä kombinatoriikan alkeet. Hän ymmärtää satunnaismuuttujan ja sen jakauman. Hän pystyy yksinkertaisissa tilanteissa määrittämään satunnaismuuttujan jakauman sekä odotusarvon ja varianssin. Hän tuntee odotusarvon ja varianssin ominaisuudet sekä osaa käyttää niitä erilaisissa sovelluksissa. Opiskelija tunnistaa eri tilanteisiin soveltuvat todennäköisyysjakaumat ja osaa soveltaa niitä todennäköisyyksien laskussa sekä joissain yksinkertaisissa päättelytilanteissa. Opiskelija tuntee normaalijakauman, sen ominaisuudet ja osaa laskea normaalijakaumaan liittyviä todennäköisyyksiä. Opiskelija ymmärtää satunnaisotoksen, otossuureen, otossuureen jakauman sekä otossuureiden käytön tilastollisessa päättelyssä. Hän osaa suorittaa tilastollista
päättelyä joidenkin otossuureiden jakaumien perusteella.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojakson kotisivun kautta.

Opettajat

Raija Leppälä, Vastaava opettaja
raija.leppala[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

28.10.2014 – 16.12.2014
Luento-opetus
Ti 28.10.2014 - 2.12.2014 viikoittain klo 12-14, Pinni B1100
Poikkeukset:
18.11.2014 , Päätalo D10b
To 30.10.2014 - 4.12.2014 viikoittain klo 10-12, Pinni B1100
Harjoitukset
Laskuharjoitukset viikoilla 45-50. Tarkemmat tiedot opintojakson kotisivulla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Lisätiedot opintojakson kotisivulla.