x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTTA6 Regression analysis (regressioanalyysi) 5 ECTS
Periods
Period I Period II Period II Period IV
Language of instruction
English
Type or level of studies
Intermediate studies
Course unit descriptions in the curriculum
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
School of Information Sciences

Learning outcomes

In finnish:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa sovittaa empiiriseen aineistoon lineaarisen regressiomallin ja osaa johtaa ja todistaa lineaarisen regressioanalyysin perustulokset neliösummahajotelmineen. Lisäksi hän osaa tehdä lineaarisen regressioanalyysin matriisioperaatioiden avulla jollakin tilastollisella ohjelmistolla.

Enrolment for University Studies

Enroll by sending e-mail to mtt-studies@sis.uta.fi.

Teachers

Hyon-Jung Kim-Ollila, Teacher responsible

Homepage URL

Teaching

7-Jan-2015 – 4-Mar-2015
Lectures
Wed 7-Jan-2015 - 4-Mar-2015 weekly at 10-12, Main building C8
Exceptions:
21-Jan-2015 , Pinni B1083
18-Feb-2015 , Pinni B1083
Mon 12-Jan-2015 - 2-Mar-2015 weekly at 12-14, Main building C8
Exceptions:
2-Mar-2015 , Pinni B1083
Exercises
Wed 14-Jan-2015 - 4-Mar-2015 weekly at 14-16, Pinni A3111
Exceptions:
4-Mar-2015 , Pinni B1083

Further information

Teaching language of the course is english.

Exercises include computer class -teaching. Exact dates and places are agreed later.